* ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*

20 October 2014

Anti-drug awareness class conducted

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഗുഡ് വേ ആന്റി ഗ്രഗ് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.