* ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*

24 July 2015

Supplementary Allotment Result Published
Plus One Admission 2015:
Supplementary & Re-Allotment Results Published.
Admissions on 24th, 25th & 27th July 2015
Click here to check Allotment Result: