* ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*

28 June 2017

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കണ്ടറി ക്ലാസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കും (29/06/2017)