*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

24 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam-Day (24 Oct 2013)

IT FAIR
1.Abhiya Jose -1st Place- A Grade-EHLC  (Digital Painting)

2.Anirudh.PK - 1st Place -A Grade-EHLC  (Malayalam Typing)

3.Albin Joy - 3rd Place -B Grade (Web Page Designing)

4.Bichu Paul-C Grade (Multi Media Presentation)

SCIENCE FAIR

1.Sweety Mary Jose and Amrutha Suresh-1st Place -A Grade-EHLC (Sill Model)

2.Sharath.PR and Mithun Padmanabhan-B Grade (Working Model)

MATHS FAIR

1.Liya Thomas -B Grade (Geometrical Chart)

SOCIAL SCIENCE FAIR

1.Ajith.AS and Athira.AV -B Garde (Still Model)

2.Anusree.KV -B Grade (Local History Writing)

3.Alaka G Radhan -B Grade (Elocution)

EHLC: Eligible For Higher Level Competition