2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

25 May 2023

Plus Two Result 2023

 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

31 March 2023

യാത്രയയപ്പും അനുമോദനവും

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കായികാധ്യാപന രംഗത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ. കെ ശ്രീകുമാരൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.