*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

2 January 2024

NSS ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ  സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ്  'സമന്വയം 2023' സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെമ്പന്തൊട്ടിയിൽ സമാപിച്ചു. 'മാലിന്യമുക്ത നാളേയ്ക്കായ് യുവകേരളം' എന്ന ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. ഗ്രീൻ ക്യാൻവാസ്, സ്നേഹാരാമം, ഹരിതഗൃഹം പദ്ധതി- തുണി സഞ്ചി വിതരണം, സന്നദ്ധം: പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ബോധവൽക്കരണം നേതൃത്വ പരിശീലനം, കുട്ടികളിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം- ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്, ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം, പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം, സമദർശൻ: ലിംഗ സമത്വ ബോധവൽക്കരണം, ഭാരതീയം: ശാസ്ത്രീയാഭിരുചി, മാനവികത, അന്വേഷണത്വര, ആശയ സംവാദം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ നടന്നു. ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം.എൽ.എ സജീവ് ജോസഫ്, പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കേരള ലളിതകല അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ എബി എൻ ജോസഫ്,  എൻ.എസ്.എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവീനർ  ശ്രീധരൻ കൈതപ്രം,    എൻ.എസ്.എസ് പി.എ.സി മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു. ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വളണ്ടിയർമാർ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി. എൻ.എസ്‌.എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ദീപ എ.എം ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.