*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

31 October 2013

TALIPARAMBA NORTH SUB DIST SPORTS MEET 2013-14 (OCT 30-NOV1), MANGATUPARAMBA,DAY-2:WINNERS

1.Aneesh.K.R :800Mtr (Sr Boys)- First Place

2.Tintu Joseph :1500Mtr (Sr Girls)-Second Place


3.Aneesh.K.R :5000Mtr (Sr Boys)- Third Place