*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

21 November 2013

Naduvil HSS in Kannur District Sasthrolsavam


Work Experience

1.Eldo George -Electrical Wiring-  A Grade

2.Amal.T.V - Book Binding- B Grade

3. Arun.O.L -Wood Work-B Grade

4. Tintu Joseph -Paper Craft- B Grade

Science Fair

5.Sweety M Jose and Amrutha Suresh- Still Model- B Grade

IT Fair

6.Anirudh.P.K- Malayalam Typing- C Grade