*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

3 December 2013

Naduvil HSS in Taliparamba North Sub Dist Kalolsavam (Day 3, 03-12-2013)
Arshid.C and Party: Vattappattu: Third Place: C Grade