*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

3 December 2013

Naduvil HSS in Taliparamba North Sub Dist Kalolsavam (Day 3, 03-12-2013)
Arshid.C and Party: Vattappattu: Third Place: C Grade