*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

27 September 2014

 Scholarship Distribution Ceremony

Scholarship distribution ceremony conducted in Naduvil HSS.
Programme organised by JCI Naduvil
സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തി. 
ജെ സി ഐ നടുവിൽ ചാപ്പ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ
 മികച്ച വിദ്യാർതഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 
തുടർന്ന് പ്ളസ് വണ്‍ വിദ്യാർതഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ളാസും സംഘടിപ്പിച്ചു. 
സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ ചടങ്ങ്  ആലക്കോട് എസ് .ഐ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.