*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

25 October 2014

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2014-15
 (Taliparamba North Sub-Dist) Day :2
IT Fair
BICHU PAUL- First Place- B Grade (Multimedia Presentation)-EHLC

ANIRUDH P K -Second Place - A Grade (Malayalam Typing)-EHLC


ASWIN RONALD ANTONY - Third Place- C Grade (Web Page Designing)

ABIYA JOSE- C Grade (Digital Painting)

Work Experience Fair
JASMINA K T - First Place- A Grade (Economic Nutritious Food Making)-EHLC

AMAL T V - Second Place -AGrade (Book Binding)-EHLC


DIMPLE GEORGE - Second Place -A Grade (Garment Making)--EHLC


ARUN OL - Second Place - A Grade (Wood Work)--EHLC

ANEESH M - Second Place - B Grade (Coir Door Mats)--EHLC

ANJU SHAJI - Third Place - A Grade (Fabric Printing Using Vegetable)

VIDHYA P - Third Place - B Grade  (Products Using Waste materials)

RUBEENA P - C Grade (Beads Work)

SANDRA K JOSEPH - C Grade (Paper Craft)


EHLC: Eligible For Higher Level Competition