*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

21 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15  Day-1 Results:

Naduvil HSS :Third Place (16 Points)

Nivin Paul-Second Place-A Grade- Cartoon


Anirudh PK-Third Place-A Grade- Kavitharachana - Sanskrit

Anirudh PK-Third Place - A Grade- Upanyasam - Sanskrit


Tebin Joseph-C Grade- Pencil Drawing