*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

24 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15  Day-3 Results:

Naduvil HSS :Third Place (43 Points)

Ajin Siby - First Place - A Grade - Prasangam - Malayalam

Amrutha Suresh - A Grade - Padyam Chollal - Sanskrit