2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

17 January 2015

Naduvil HSS Film Festival Ends
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചലച്ചിത്രോത്സവം സമാപിച്ചു