*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

17 January 2015

Naduvil HSS Film Festival Ends
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചലച്ചിത്രോത്സവം സമാപിച്ചു