*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

5 December 2015

Kalolsavam: Online Registration Starts

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല സ്കൂൾ  കലോത്സവം 
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
2015 ഡിസംബർ 28,29,30,31
കലോത്സവം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരഭിച്ചു 

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ: നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
കലോത്സവം എൻട്രി (രജിസ്ട്രേഷൻ) നടത്തുവാൻ കലോത്സവ വെബ്സൈറ്റ്  സന്ദർശിക്കുക: www.schoolkalolsavam.in

Sampoorna  Username , Password   എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്  ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യുക 

രജിസ്ട്രേഷൻ ശരിയയയ വിധത്തിൽ  പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം varify  ചെയ്യുക തുടർന്ന് confirm ചെയ്യുക 

എൻട്രികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 08-12-2015 (5.00 P.M)
2015 ഡിസംബർ 8 - ചൊവ്വ - വൈകുന്നേരം 5 മണി 

For more details, Contact :
K.P Damodaran (Kalolsavam General Convener ): 9495754746
K Manesh (Kalolsavam Convener ): 9447688574