*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

10 November 2016

CONGRATULATIONS
കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ സ്ക്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ  പ്രവൃത്തിപരിചയ മേളയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ  ജൂബിറ്റ് ആന്റണി (എംബ്രോയിഡറി- ഒന്നാം സ്ഥാനം),ഫസീല കെ.പി (റെക്സിൻ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം-രണ്ടാം സ്ഥാനം) എന്നിവർ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടി