*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

11 October 2017

Taliparamba North Sub Dist Sports Meet 2017-18
Naduvil HSS in Sports Meet(11-010-2017))
Jishn u K.R-First Place-Discus Throw-Sub Jnr Boys
Shaljith N-First Place- 200Mtr-Kds Boys
Shyamjith and Team-Second Place-4×100 Relay-Snr Boys
Rose Mary P Shibu-Second Place-100Mtr-Snr Girls
Navia Ganesh Babu-Second Place-Shotput-Jnr Girls
Mahfira K-Second Place-Shotput-Snr Girls
Nayana Manoharan and Team-Second Place-4×100 Relay-Jnr Girls
Shaljith N-Second Place- Long Jump-Kds Boys
Avinash M.V-Third Place-Third Place-Shotput-Jnr Boys
Jishnu P.G-Third Place-Discus Throw-Sub Jnr Boys
Stephy Thomas-Third Place-400Mtr-Snr Girls