*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

1 December 2017

Naduvil HSS at Kannur Dist Kalolsavam 2017-18

Adhithya Jayprakash:A Grade-Kuchuppudi
Vismaya P.P & Team:A Grade-Group Dance
Ambika M: A Grade-Upanyasam-Hindi
Nadira N.A: A Grade-Upanyasam-Urdu
An Mariya Job: A Grade-Upanyasam-Malayalam
Ambika M: A Grade-Kavitha Rachana-Hindi
Rukhsana P.S:A Grade-Padyamchollal-Arabic
Shafeena B & Team:B Grade-Nadakam
Nadira N.A: B grade-Prasangam-Urdu
Vyshna Narayanan & Team:C Grade-Margamkali