*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

1 November 2017

Naduvil HSS at Sasthrolsavam 2017-18
Taliparamba North Sub Dist Sasthrolsavam,St Joseph HS Pulikkurumba 2017
Work Experience Fair
ANITTA SUNNY:FIRST-A Grade-Beads Work

NAVIA SANTHOSH:FIRST-A Grade-Budding,Layering,Grafting etc


FASEELA K.P:FIRST-A Grade-Rexin,CanvasLeather Products


SHALINA M.A:Second - A Grade-Fruit Preservation


AMAL BABY:Second A Grade-Bamboo Products

ATHIRAMOL P.A:Third A Grade-Economic Nutritious Food Making

JUVAN MARIYA JOB:A Grade-Fabric Painting


ANITTA KURIAN:A Grade-Embroidery


MARTHA WILSON:A Grade-Agarbathi Making


SANCHUMON K.S:B Grade-Coconut Shell Product


ASWATHI P.K:B Grade-Fabric Painting Using Vegetable


LIYA KIZHAKKEPURAM:B Grade-Garment Making


BHAVYA C.V:B Grade-Paper Craft


RABINA RAMESHAN:B Grade-Stuffed Toys


VYSHNA NARAYANAN:B Grade-Product Using Wate Materials

JUSAIMA MUSTHAFA:C Grade-Thread Pattern


Science Fair
THOMAS K BABY & SANDRA SHAJI:Second A Grade-Still model

RAJILA K.P & NAJEERA CH:Second A Grade-Working Model

AGNUS TOM & ANITT MATHEW:Third A Grade-Improvised Experiments

SONA GEAORGE & ANGELA ANN RAJU:B Grade-Research Type Project

Social Science Fair
JACKSON THOMAS & PRANAV K :Third A Grade-Working Model

JYOTHI C & JASNA V.P:BGrade-Still Model

KHAJOL MANUEL:B Grade-Elocution

ANN MARIYA JOB:C Grade-Local History Writting

Mathematics Fair
AMRUTHA ASHOKAN:A Grade-Geometrical Chart

VISHNURAJ K.R:A Grade-Still Model

JILFY JOY:A Grade-Puzzle

DIGIL SHIBU:B Grade-Puzzle

IT Fair
MUHAMMED ALI B:First-A Grade-Quiz

SREYAS K.S:A Grade-Malayalam Typing

ASWIN SASIKUMAR:Third B Grade-Web Page Designing