*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

6 June 2019

സ്കൂൾ ഇന്ന് തുറക്കും

വേനലവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ ഇന്ന് തുറക്കും