2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

6 June 2019

സ്കൂൾ ഇന്ന് തുറക്കും

വേനലവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ ഇന്ന് തുറക്കും