*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

27 July 2020

ഏകജാലകം 2020: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം

Provision for Application Submission for plus-one courses shall be available online from 29/07/2020