*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

27 July 2020

ഏകജാലകം 2020: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം

Provision for Application Submission for plus-one courses shall be available online from 29/07/2020