2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

18 October 2020

Supplementary Allotment Result

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രവേശനം ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 23 വരെ. അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക: www.hscap.kerala.gov.in