*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

16 September 2021

Trial Allotment: Last Date Extended

 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനം ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധന അവസാനതീയതി: സെപ്റ്റംബർ 17