തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

31 March 2023

യാത്രയയപ്പും അനുമോദനവും

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കായികാധ്യാപന രംഗത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ. കെ ശ്രീകുമാരൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.