*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

Faculty

                        Principal                            
Damodaran K.P.V : H.S.S.T Mathematics

Teaching Staff
Dileep Kumar N.N:  H.S.S.T Economics

Krishnapriya P.K:  H.S.S.T Chemistry

Ranjini .K:  H.S.S.T Commerce

Reshmi A.V:  H.S.S.T English

Rema C:  H.S.S.T Computer Application

Sumesh K Thomas :  H.S.S.T Zoology

Sandhya Thomas:  H.S.S.T Botany

Deepa A.M :  H.S.S.T Hindi

Binesh Thomas:  H.S.S.T Physics

Sandeep Alex:  H.S.S.T Commerce

Helan K Mathew :  H.S.S.T English

Mohanan K.V : H.S.S.T History

Shino M.C : H.S.S.T Political Science

Vipin E.V : H.S.S.T Economics

Suresh Jacob : H.S.S.T Sociology

Sindhu Narayan M : H.S.S.T Malayalam

Non Teaching Staff
Sreekumar M.T :  Lab Assistant

Rajesh M.M :  Lab Assistant