*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

25 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam -Day 2 (25 Oct-2013)

Work Experience

1. Amal.T.V - Book Binding- 1st Place- A Grade- EHLC

2. Arun.O.L -Wood Work-1st Place- A Grade- EHLC

3. Eldo George -Electrical Wiring- 2nd Place- A Grade- EHLC

4. Tintu Joseph -Paper Craft- 2nd Place-A Grade- EHLC

5. Athira Augustin -Fabric Painting- 3rd Place- A Grade

6. Anumol Joseph -Garment Making- 3rd Place- A Garde

7. Anusha.K.P -CoirDoor Mats- B Grade

8. Reshma .P.M -Doll Making- C Grade

EHLC: Eligible For Higher Level Competition