തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

24 June 2014

Plus One Admission: Trial Allotment Results
ഹയർ സെക്കന്ററി ഏക ജാലക പ്രവേശനം2014:ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Single window system to Plus One Admission 2014-15:Trial Allotment Results published. Students may check their allotment status and  Submit Applications for corrections if any to the schools where Applications submitted for Verification on or before pm on 25/06/2014.