*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

8 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: HSS Results (Day 2)
LALITHA GAANAM-GIRLS
FIRST: ANUMOL JOSEPH (G)
SECOND: ANJU SHAJI (G)
THIRD: RESHMA PM (R)

LALITHA GAANAM-BOYS
FIRST: JOVANS P SHIBU

OPPANA
FIRST: ZAHIYA & PARTY (G)
SECOND: FARHANA & PARTY (R)
THIRD: SONU & PARTY (B)

MONO ACT
FIRST: PRIYANKA (G)
SECOND: SWEETY MJ (R)

NAADANPAATTU
FIRST: SURYA & PARTY (B)
SECOND:  JEENA & PARTY (G)
THIRD: ANITA GEORGE & PARTY

NADODINRITHAM-BOYS
FIRST: SANDEEP NARAYANAN (B)

NADODINRITTHAM-GIRLS
FIRST: JAIMOL JOY  (G)
SECOND: SHYMA (R)

MOOKAABINAYAM (MIME)
FIRST: AJIN SIBI & PARTY (B)
SECOND: ADARSH GEORGE & PARTY (R)
THIRD: AJIMON & PARTY (G)

KATHAPRASANGAM
FIRST: ATHIRA  AV (G)
SECOND: BINDUJA K B (R)

NATAKAM
FIRST: AJITH A S & PARTY (G)
SECOND: ANIRUDH P K & PARTY

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE