*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

7 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: HSS Results (Day 1)
THIRUVATHIRA
FIRST: TESSIN & PARTY (G)
SECOND: AMAL BABY & PARTY (B)
THIRD: GREESHMA T & PARTY(R)

MAPPILAPPATTU(GIRLS)
FIRST: FATHIMATHUL  JASEELA (B)
SECOND: RUBEENA P S (B)
THIRD: IFRATH B (G)

PADYAM CHOLLAL-MALAYALAM
FIRST: JOVANAS P SHIBU (R)
SECOND: AMISHA JOSEPH (R)
THIRD: GREESHMA T (R)

PADYAM CHOLLAL-KANNATA
FIRST:  VEENA P K (R)
SECOND:  SHASMA P (R)

PADYAM CHOLLAL-HINDI
FIRST: CHRISTEENA (B)
SECOND: PRIYANKA (G)
THIRD: VEENA P K (R)

PADYAM CHOLLAL-SANSKRIT
FIRST: AMRUTHA (G)
SECOND: GREESHMA T (R)
THIRD: PRIYANKA (G)

PADYAM CHOLLAL-ENGLISH
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: SWEETY MJ (R)
THIRD: AJITH AS (G)

PADYAM CHOLLAL-ARABIC
FIRST: IFRATH B (G)
SECOND: MUBASHIRA (G)

PADYAM CHOLLAL-URDU
FIRST: ABDULLA HAMEED (R)

PRASANGAM-MALAYALAM
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: ASWIN RONALD ANTONY (G)
THIRD: AMRUTHA SURESH (G)

PRASANGAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: ASWIN RONALD ANTONY (G)

PRASANGAM-HINDI
FIRST: ASWIN RONALD ANTONY (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: AMAL JOSEPH (G)

DHESABHAKTHIGANAM
FIRST: ANUMOL JOSEPH & PARTY (G)
SECOND: SHASMA & PARTY (R)
THIRD: SWEETY & PARTY (R)

SANGA GANAM
FIRST: SWEETY MARY JOSE & PARTY (R)
SECOND: JEENA & PARTY (G)

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE