*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

26 November 2014

Naduvil HSS in School Kalolsavam
Taliparamba North Sub Dist School  Kalosavam 2014-15

Naduvil HSS :75 Points

Ajin Siby - First Place - A Grade - Prasangam – Malayalam

Nivin Paul-Second Place-A Grade- Cartoon

Ajin Siby and Party- Second Place - A Grade – Mookabinayam

Jovans P Shibu- Third Place -A Grade-Sasthreeya Sangeetham 

Anirudh PK-Third Place - A Grade- Upanyasam – Sanskrit

Anirudh PK-Third Place-A Grade- Kavitharachana – Sanskrit

Anumol Joseph- A Grade- Lalithagaanam (Girls)

Amrutha Suresh - A Grade - Padyam Chollal - Sanskrit

Anumol Joseph and Party-A Grade-Naadanpattu

Jovans P Shibu and Party-A Grade-Sanga Gaanam

Sandeep Narayanan-Second Place-B Grade-Nadodi Nrutham(B)

Aleena Sunny-Second Place-B Grade-Kavitharachana - Hindi

Ajin Siby-Third Place-B Grade- Padyam Chollal – English

Anitta George-Third Place- B Grade- Upanyasam - Malayalam

Jovans P Shibu-Third Place-B Grade-Padyam Chollal-Malayalam

Jaimol Joy- B Garade-Nadodi Nrutham (G)

Priyanka K- B Grade- Mono Act

Anusha KP- B Grade-  Kavitharachana - Malayalam

Tebin Joseph-C Grade- Pencil Drawing