*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

29 November 2014

Unarvu: Counselling Class Conducted in Naduvil HSS
നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമിഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന "ഉണർവ്" പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർതഥികൾക്കായ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീ.പ്രദീപൻ മാലോത്ത്‌ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്ത്വം നൽകി.
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.