*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

14 October 2015

Naduvil HSS Kalolsavam- Day1&2 Results
KATHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: RAHITHA P - H1
SECOND:ROSEMARY GEORGE -S2
THIRD: SAYANAMOL KS- H1

KATHA RACHANA-HINDI
FIRST: ALEENA SUNNY - S2
SECOND: MEGHA KV - S1
THIRD:HARIPRIYA - S1

KATHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: MANEESHA MARTIN - C2
SECOND: ALAN JOSEPH - S2
THIRD: JOJO A - C2

KATHA RACHANA-URDU
FIRST: AMEERA CH - H1
SECOND: MUHAMMED NASEEF KP - S1

UPANYASAM-MALAYALAM
FIRST: ROSEMARY GEORGE - S2
SECOND: JISNA AUGUSTINE - S2
THIRD: CHRISTEENA K TOMY - S2

UPANYASAM-HINDI
FIRST: ALEENA SUNNY - S2
SECOND: VAISHNA PP - S2
THIRD: GREESHMA T S2

UPANYASAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK - S2
SECOND: SNEHA JOHNY - S1
THIRD: DAYNU DAVIS - S1

KAVITHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: ANNMARY ANTONY - S1
SECOND:JISNA AUGUSTINE - S2 
THIRD: AKHITHA MJ - S2

KAVITHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: ROMIL GRACE MUTHU - C1
SECOND: TEBIN JOSEPH - S2
THIRD: MANEESHA MARTIN - C2

KAVITHA RACHANA-HINDI
FIRST: MEGHA KV - S1
SECOND: JOJO A - C2

KAVITHA RACHANA-SANSKRIT
FIRST: GLADYS VINCENT- S1

KAVITHA RACHANA-URDU
FIRST: AMEERA CH - H1
SECOND: MUHAMMED NASEEF KP - S1

CHITHRA RACHANA-PENCIL
FIRST: ALPHY JOSEPH - C1
SECOND: TEBIN JOSEPH - S2
THIRD: SIDHA SEBASTIAN - S1

CHITHRA RACHANA-WATER COLOUR
FIRST: SIDHA SEBASTIAN - S1
SECOND: BINU KB - C2

COLLAGE
FIRST: VIDHYA P

CARTOON 
FIRST: ALPHY JOSEPH - C1
SECOND: SANGEETH DIVAKARAN - C1
THIRD: DINAKARAN KD - C1