*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

28 June 2017

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കണ്ടറി ക്ലാസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കും (29/06/2017)