*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

28 June 2017

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കണ്ടറി ക്ലാസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കും (29/06/2017)