*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

16 November 2017

Naduvil HSS at Taliparamba North Sub Dist 
School Kalolsavam 2017-18 (Day 3)
An Mary P Shibu &Team:Second Place-A Grade-Desabakthiganam
Nayana Manoharan:Third Place-A Grade-Katharachana-Sanskrit
Juvan Mariya Job:Third Place-A Grade-Chithra Rachana-Oil Colour
Shyamjith N.V:A Grade-Kavitharachana-Sanskrit
Nayana Manoharan:A Grade-Upanyasam-Sanskrit
Juvan Mariya Job:B Grade-Chithra Rachana-Pencil
Rabina Rameshan-B Grade-Chithra Rachana-Water Colour
Bhavya C.V:B Grade-Collage
Rose Mary P Shinu:C Grade-Cartoon