*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

23 November 2017

WINNERS
തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലോൽസവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ
1.Ambika M:First Place-A Grade-Kavitharachana-Hindi
2.Ambika M:First Place-A Grade-Upanyasam-Hindi
3.Shafeena B & Team:First Place-A Grade-Nadakam
4.Nadira N.A:First Place-A Grade-Upanyasam-Urdu
5.Nadira N.A:First Place-A Grade-Prasangam-Urdu
6.Adhithya Jayprakash:First Place-A Grade-Kuchuppudi
7.Vismaya P.P& Team:First Place-A Grade-Group Dance
8.An Mariya Job:First Place-A Grade-Upanyasam-Malayalam
9.Rukhsana P.S:First Place-A Grade-Padyamchollal-Arabic
10.Vyshna Narayanan &Team:First Place-A Grade-Margamkali
11.Ranjima P.R:First Place-A Grade-Prasangam-Sanskrit