2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

24 September 2018

ഹാൻഡ്ബോളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ്2018-19: സീനിയർ  വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ ഹാൻഡ്ബോളിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി