*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

24 September 2018

ഹാൻഡ്ബോളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ ഗെയിംസ്2018-19: സീനിയർ  വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ ഹാൻഡ്ബോളിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി