2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

12 November 2018

മികച്ച പ്രകടനം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിൽ  നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം.കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.