*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

13 November 2018

ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം സമാപിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം(2018-19) സമാപിച്ചു. കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ  മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
Naduvil HSS-Kalolsavam Results-HSS
ROSEMARY P SHIBU and Team-Desabakthiganam-First A Grade
ATHULYA KS and Team-Group Dance-First-A Grade
GOKUL SURESH-Sasthreeyasangeetham-First-A Grade
MERIN THOMAS-Kathaprasangam-First-A Grade
NADIRA N A-Kavitharachana-Urdu-First-A Grade
SNEHA JAKKULIN-Katharachana-English-First-A Grade
ADITHYA JAYPRAKASH-Mohiniyattam-First-A Grade
NADIRA N A-Kavitharachana-Urdu-First-A Grade
THOMAS K BABY-Cartoon-Second-A Grade
CHANDANA VISWANATH- Katharachana - Hindi-Second-A Grade
SNEHA JAKKULIN-Kavitharachana - English-Second-A Grade
NADIRA N A-Upanyasam -Urdu-Second-A Grade
KHAJOL MANUEL-Prasangam - Malayalam-Third-A Grade
MUBEENA C-Upanyasam - Arabic-Third-A Grade
NAYANA C- Aksharaslokam-Third-A Grade
ANAGHA N and Team- Margamkali-A Grade
ANEESA M and Team- Sangha Ganam-A Grade
ALEX FRANCIS and Team- Mookabhinayam-A Grade
NIRANJANA M-Padyam Chollal - English-A Grade
ANEESA M- Padyam Chollal - Urdu-A Grade
DRISHYA TS-Collage-A Grade
NANDHANA RAJU- Kuchuppudi-A Grade
SREELAKSHMI P V and Team-Thiruvathira-A Grade
AN MARY P SHIBU- Gazal Alapanam-A Grade
THOMAS K BABY- Chithra Rachana - Pencil-A Grade
ANEESA M- Mappilappattu-A Grade
JASNA V P-Katharachana -Urdu-A Grade
SNEHA JAKKULIN-and Team-Skit-English-Second-B Grade
SETHU SURESH and Team-Chendamelam-Second-B Grade
 NAVIYA GANESH BABU-Nadodi Nrutham-B Grade
NIRANJANA M-Prasangam - English-B Grade
ATHULYA KS- Chithra Rachana - Water Colour-B Grade
JISHNA JANARDHANAN-Upanyasam - Sanskrit-B Grade
FAREEDA P- Katharachana - Arabic-B Grade
SREELAKSHMI P V- Katharachana - Sanskrit-B Grade
SNEHA JAKKULIN- Kavitharachana - Malayalam-B Grade
KHAJOL MANUEL-Kavitharachana - Hindi-B Grade
JEETHU K C-Padyam Chollal - Malayalam-B Grade
ATHULYA KS- Mono Act-B Grade
GOKUL SURESH- Lalithaganam-B Grade