*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

2 December 2018

പ്രി ക്യാമ്പ് ഒറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം

നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം:തളിപ്പറമ്പ ക്ലസ്റ്റർ പ്രി ക്യാമ്പ് ഒറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം- ദ്വിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു.
(സീതി സാഹിബ് എച്ച്.എസ്.എസ്, തളിപ്പറമ്പ 2018 Dec1,2)