*സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകള്‍- "ഫസ്റ്റ് ബെൽ" കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ 2020 ജൂൺ 1മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ്*

20 November 2019

സൗഹൃദാ ദിനാഘോഷം

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ സൗഹൃദ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  സൗഹൃദാദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ.പി ദാമോദരൻ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ സൗഹൃദ ക്ലബ് കോ - ഓർഡിനേറ്റർ കൃഷ്ണപ്രിയ പി.കെ,അധ്യാപകരായ സിന്ധു നാരായൺ എം,സന്ദീപ് അലക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നിരഞ്ജന എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ജീവിത നൈപുണികളെ അവലംബിച്ച് ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്കിറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്കിറ്റുകൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു.