*സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകള്‍- "ഫസ്റ്റ് ബെൽ" കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ 2020 ജൂൺ 1മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ്*

28 February 2020

ശാസ്ത്രദിനാചരണം

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രദിനം ആചരിച്ചു.ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളെകുറിച്ച് മുൻ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം പ്രഭാഷണം നടത്തി.പ്രിൻസിപ്പൽ കെ.പി ദാമോദരൻ,പുഷ്പാംഗദന്‍  സി.എസ്,അധ്യാപകനായ ദിലീപ്കുമാർ എൻ.എൻ,വിദ്യാർത്ഥിയായ നിരഞ്ജന എം തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു.