*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

4 September 2020

ഓണാഘോഷം 2020

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കള മത്സരം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: ഫസീല എം, അൽന മേരി തോമസ്, ജോസ്മി സിബി 
രണ്ടാം സ്ഥാനം: അസിക സുരേഷ്,അകർഷ ബക്കർ, കൃഷ്ണേന്ദു പി
മൂന്നാം സ്ഥാനം: ജെയ്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ 

ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം ഒന്നാം സ്ഥാനം: ലിൻഷ നൗഷാദ് & ഫാമിലി, സാന്ദ്ര ബ്രിജിറ്റ് ഷിബി & ഫാമിലി 

ചലച്ചിത്രഗാന മത്സരം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: അൽന മേരി തോമസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം: അതുല്യ സോജൻ, സാന്ദ്ര ബ്രിജിറ്റ് ഷിബി മൂന്നാം സ്ഥാനം: ടിൽജി തോമസ്, ലിൻഷ നൗഷാദ്
ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങൾ