*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

26 August 2020

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് സെപ്റ്റംബർ 5 ന്