*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

26 August 2020

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് സെപ്റ്റംബർ 5 ന്