2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

26 December 2021

NSS സപ്തദിന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പ് 'അതിജീവനം 2021' സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജോഷി കണ്ടത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോസ് ആലിലക്കുഴിയിൽ, നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ധന്യമോൾ, ഷീബ ജയരാജൻ, സീനത്ത് സി.എച്ച്, മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി ടി.പി രാധാമണി, കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നടുവിൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി.വി നാരായണൻ, പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ വി, അധ്യാപകരായ ദിലീപ് കുമാർ എൻ.എൻ, സിന്ധു നാരായൺ മഠത്തിൽ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രഞ്ജിനി കെ, യൂണിറ്റ് ലീഡർമാരായ ആൽബിൻ ജോസഫ്, അനുഗ്രഹ ബാലചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
കൃഷി, സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള ക്യാമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ വയോജനങ്ങൾക്കാശ്വാസമായി ഉദ്ബോധ്  പദ്ധതി, സമദർശൻ - ലിംഗ സമത്വ ബോധവൽക്കരണം, ഗാന്ധി സ്മൃതി, സന്നദ്ധം  - പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ പരീശീലനം, വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ നടക്കും.