*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

3 March 2022

ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ സൗഹൃദ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'Reproductive Health' എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അപർണ്ണ രാജ് (സഹകരണ ആശുപത്രി, ആലക്കോട്) ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ.പി ദാമോദരൻ, സൗഹൃദ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സന്ധ്യ തോമസ്, അധ്യാപകനായ ദിലീപ് കുമാർ എൻ.എൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.