തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

7 March 2022

പിടിഎ ജനറൽ ബോഡി യോഗം 2021-22

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേർന്നു. പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് വി അൻവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ.പി ദാമോദരൻ 2020-21 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.  പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ.കെ ലതീഷ് സംസാരിച്ചു. പുതിയ പിടിഎ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 2021-22 വർഷത്തെ പിടിഎ ഭാരവാഹികൾ:

പിടിഎ പ്രസിഡന്റ്: രാജേഷ് കുമാർ ടി.വി

എംപിടിഎ പ്രസിഡന്റ്: റജീന എ.ഇ

പിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: അഹമ്മദ് കെ

എംപിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: ഡയാന ജോസഫ്