തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

15 September 2023

സൈബർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

സൈബർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള വ്യാജ വാർത്തകളെക്കുറിച്ചും, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ASI ഹബീബ് റഹ്മാൻ NSS വളണ്ടിയർമാർക്ക് ക്ലാസെടുത്തു.