*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

14 October 2014

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ  കലോത്സവം സമാപിച്ചു