2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

15 June 2023

അജയ് മോഹന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അജയ് മോഹനെ പി.ടി.എ യുടെയും  സ്റ്റാഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു. 637 മാർക്കാണ് അജയ് മോഹൻ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്.